ZWROTY I REKLAMACJE

Kupiłeś w naszym sklepie meble i okazało się, że mają wady fabryczne? Wypełnij formularz reklamacyjny. Zaraz po jego otrzymaniu podejmiemy działania w celu realizacji reklamacji.

Jak zareklamować produkt krok po kroku. Przykładowa procedura składania reklamacji:

1. Pobierz formularz reklamacyjny - kliknij tutaj - format .doc (możesz edytować go w programie Word lub OpenOffice).

2. Wypełnij pola formularza i zapisz go.

3. Poprzez skrzynkę mailową wyślij reklamację na adres: [email protected]. Pamiętaj, aby dodać załączniki w postaci pliku z formularzem oraz zdjęć wadliwego produktu.

4. Poinformujemy Cię o aktualnym etapie reklamacji wysyłając wiadomość na podany w formularzu adres e-mail.

5. Reklamacje rozpatrujemy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

Uwagi dotyczące reklamacji.
  • Reklamacje dotyczące wadliwego produktu prosimy składać drogą e-mailową.
  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.
  • Do e-maila z reklamacją prosimy dołączyć zdjęcia wadliwego produktu, możliwie najlepszej jakości.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).